Πώς μπορείς να συνδέσεις τον χορό με τα μαθηματικά; Χρησιμοποιείς συχνά την κίνηση για να τονίσεις μαθηματικές έννοιες;

Με την ενσωμάτωση κινητικών δραστηριοτήτων, μπορείτε να παρέχετε στα παιδιά ευκαιρίες για την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων στα μαθηματικά.

Χορός και μαθηματικά είναι δύο έννοιες που αρχικά φαίνεται να μην έχουν ομοιότητες. Όμως συνδέονται απόλυτα και μπορούν μαζί να αποτελέσουν μία ξεχωριστή ενότητα. Πρόκειται για ένα καινοτόμο, προσιτό, διασκεδαστικό τρόπο διδασκαλίας των μαθηματικών μέσα από την κίνηση και τον χορό.

Στα μαθήματα οι χορευτές και εκπαιδευτικοί διδάσκουν χορό και μαθηματικά ταυτόχρονα και οι μαθητές δουλεύοντας σε ομάδες εξερευνούν και επικοινωνούν τα μαθηματικά, αναπτύσσουν την μαθηματική τους σκέψη, την δημιουργικότητα για την επίλυση προβλημάτων και επιπροσθέτως εμπλουτίζουν τις κινητικές τους δεξιότητες. Εν κατακλείδι, κατανοούν και ερμηνεύουν συνειδητά τις νέες κινητικές τους φράσεις, απόρροια της πρακτικής εφαρμογής των μαθηματικών εννοιών.

Στην Αμερική η μέθοδος αυτή, έχει ενσωματωθεί στα δημόσια σχολεία ως ξεχωριστή ενότητα των μαθηματικών εδώ και μια δεκαετία. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, διότι οι μαθητές έχουν την δυνατότητα μέσα από την ευχάριστη διαδικασία κίνησης –χορού να κατανοήσουν μαθηματικές έννοιες σε βάθος.

Στο Χοροτάξιο ο στόχος είναι να γνωριστούν οι μαθητές με το αντικείμενο μαθηματικά και χορός ώστε να επιτύχουν ένα μουσικό-κινητικό αποτέλεσμα. Τα παιδιά χωρίς να ασχολούνται με τα μαθηματικά, θα μάθουν από την κίνηση και μόνο, την μαγική και ξεχωριστή θέση που κατέχουν τα μαθηματικά στον κόσμο, ξεκινώντας από το ίδιο τους το σώμα.

Ο μελλοντικός στόχος είναι το “Moves & Maths” να γίνει μια ξεχωριστή ενότητα όπως αυτή υπάρχει στο εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, μέσα από κινητικές φράσεις θα καλλιεργούν την μαθηματική τους σκέψη, καταρρίπτοντας την κλισέ φράση πως τα μαθηματικά είναι δύσκολα και δυσνόητα.

Υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος:

Αννα Τουμπαλίδου (μαθηματικός)

Γιούλη Ιωαννίδου (χορεύτρια- καθηγήτρια χορού)

Scroll to Top